1. Platba

Platbu je možné provést několika způsoby:

 • Hotově při převzetí zboží od kurýra.
 • Hotově/kartou při osobním vyzvednutí zboží na prodejně Panos (proklik na stránku prodejen).
 • Na fakturu po individuální dohodě s provozovatelem konkrétní prodejny.

2. Doprava a balné

Pro dopravu využíváme kurýrních služeb společnosti Messenger a.s., (kontaktní číslo Praha 220 400 000, kontaktní číslo Brno 549 241 900)

Ceny

Osobní vyzvednutí na prodejně Panos zdarma
 
Doprava Praha Standard (do 120min) 149,- Kč
Doprava Praha Express (do 60min) 220,- Kč
 
Doprava Brno Standard (do 120min) 140,- Kč
Doprava Brno Express (do 60min) 165,- Kč
 
Doprava Praha/Brno Exclusive – dodávka přesně na čas 295,- Kč
Při objednávce nad 1500,- Kč doprava ZDARMA.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Prozatím není možné dodávat objednávky mimo regiony Praha/Brno.

3. Objednávka a termín dodání

Objednávky přijímáme Po – Pá od 7:00 do 16:00. Objednávku je nutné provést min. 24 hodin před termínem dodání.

Část času je vyhrazena na přípravu Vaší objednávky (podle její velikosti). Zbylý čas je vyhrazen pro dopravu, během kterého náš smluvní partner, kurýrní společnost Messenger, a.s., objednávku doručí.

Příklad: pokud je termín pro dodání objednávky pondělí 13:00 je nutné objedat v pátek do 13:00, objednávka bude doručena (či si ji můžete vyzvednout) v pondělí mezi 12:00 a 13:00.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu objednávky po předchozí domluvě dle aktuální nabídky jednotlivých prodejen.

4. Storno objednávky

Storno uzavřené objednávky je možné provést pouze telefonicky na prodejně, označené v objednávce. (Kontakty na prodejny)

Objednávku je možné stornovat Po-Pá od 7:00 do 16:00 nejpozději však 24 hodin před termínem dodání objednávky.

Příklad: objednávku na pondělí 10:00 je možné stornovat nejpozději v pátek do 10:00.

5. Reklamace

 • U potravinářského zboží typu dorty a veškerých dalších objednávaných produktů je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby. Reklamaci jakkoli poškozené nebo nekompletní dodávky zboží, tj. vad zjistitelných vizuální kontrolou zboží při jeho převzetí, musí zákazník uplatnit ihned u dopravce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných vad zboží musí zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku až po uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákonu a předpisu, upravujících oblast výroby a skladování potravin. O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého uvážení v jednoduchých případech pověřený pracovník firmy La Lorraine, a.s. U zboží okamžité spotřeby budou oprávněné reklamace řešeny opravou nebo výměnou zboží. Převzetím zboží zákazník akceptuje bezvýhradně tyto podmínky. Částečně spotřebované zboží není možno reklamovat. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za žádné škody způsobené nevhodným složením výrobku vyrobených či upravených podle požadavku zákazníka, pokud bylo toto složení nebo úpravy zákazníkem požadováno. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno či upraveno podle jeho požadavku, potvrzuje zákazník fyzickým převzetím objednaných výrobků.
 • Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v místě určeném firmou La Lorraine, a.s. pro příjem reklamací.
 • Náš obchod je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
 • K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: kopii účtenky (dodacího listu), popis závady, výrobek.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v každém z následujících případů:
  1. Ztrátou dodacího listu, byl-li vystaven.
  2. Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem reklamace záruční doba.
  3. Svévolným upravením nebo pozměněním zboží.
  4. Mechanickým nebo jiným poškozením zboží.
  5. Poškozením zboží při přepravě k reklamaci.
  6. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému bytovému prostředí, nebo prostředí restaurací vybavených potřebnou chladicí technikou.
  7. Zanedbáním péče o zboží.
  8. Zboží bylo poškozeno použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v obchodních, reklamačních či záručních podmínkách nebo v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití nebo spotřebu obdobného zboží.
  9. Zboží bylo poškozeno živly. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  10. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, o kterých musel vědět. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným či obdobným se srovnatelnými parametry.

Místo uplatnění reklamace:

Kupující je povinen reklamované zboží dopravit na adresu:

La Lorraine, a.s.
U Kožovy hory 2748
272 01 Kladno

nebo kterýkoliv z obchodů Panos uvedených na eshop.panos.cz.

6. Reklamace přepravních služeb

Zboží je doručováno prostřednictvím kurýrní společnosti. Po vyrobení je zboží vždy kontrolováno, baleno do vhodných obalů a odesíláno v neporušeném stavu. Může se však stát, že k Vám bude zboží doručeno poškozené nevhodnou dopravou.

Při přebírání zboží postupujte následovně:
Zboží vždy prohlédněte při převzetí před dopravcem. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný.) nebo viditelného poškození zboží sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky.

V případě problému s kurýrní službou napište, prosím, na naši adresu nebo na náš e-mail. Stručně popište problém a uveďte na sebe kontakt. Vaši stížnost budeme řešit s dopravcem a budeme Vás informovat o dalším postupu.

7. Záruční doba

Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na zboží záruku stanovenou zákonem, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná. Záruka na zboží okamžité spotřeby je poskytována jen a pouze v rozsahu požadovaném zákonem aktuálně záruky upravujícím. Zbožím okamžité spotřeby jsou míněny veškeré výrobky nebo zboží, které vyrábí firma La Lorraine, a.s. a jsou potravinářského charakteru. Zejména se jedná o dorty, lahůdkářské výrobky, pečivo a další výrobky, tvoří-li součást objednávky.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou trvanlivosti zboží, která je uvedena na obale.

V případě výměny zboží za nové dostane zákazník doklad, kterým získává právo na reklamaci stejným způsobem, jakoby se jednalo o nový výrobek.

8. Souhlas se zpracováním osobních dat

Údaje o Vašich nákupech (Vaše objednávky) jsou ukládány do bezpečné databáze a nejsou poskytovány třetím stranám dle zákona číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Poskytování dat třetím osobám

Vaše data jsou důvěrná a nejsou poskytována dalším subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk jako jsou banky nebo partnerům zajišťujícím přepravu jako jsou spediční společnosti, kterým jsou poskytnuty údaje nutné k doručení zboží.